ACCESS TO FURANO

Chitose Airport - Jstyle Furano
  3 hr 40 min
 • 搭乘机场JR线至札幌站
 • 札幌站转乘至富良野站
 • 搭乘巴士
 • 步行1分
 • 抵达Jstyle富良野
 • 新千岁机场搭乘雪季限定直达巴士至富良野
 • 搭乘出租车至Jstyle富良野
 • 抵达Jstyle富良野
Sapporo - Jstyle Furano
2 hr / 3 hr
 • 札幌站至富良野站
 • 搭乘巴士
 • 步行1分
 • 抵达Jstyle富良野
 • 搭乘高速ふらの号巴士
 • 步行1分
 • 抵达Jstyle富良野
Asahikawa Airport - Jstyle Furano
  1 hr 50 min
 • 搭乘ラベンダー号巴士
 • 步行7分
 • 抵达Jstyle富良野

Store & Website managed by britwwdb@gmail.com